تاريخ : ۹۰/۰۶/۲۳ | 12:47 | نویسنده : آشنا

استعدادیابی در هندبال - 3

قد:

حتی قد در سنین اولیه شاخص نامعتبری برای موفقیت در آینده است . بعضی از ورزش کاران در تمام ورزش ها، نسبت به همسالان خود بزرگتر، قوی تر و در نتیجه بهتر هستند . آنها اغلب به جای توسعه مهارت های خود که بعداً به آن نیاز خواهند داشت برای برتری در بازی روی اندازه بدنی خود متکی هستند . ممکن است با رشد و نمو مزیت قدی فرد از بین برود و حتی در دوره دبیرستان فرد دچار ناکامی شود.

هماهنگی:

هماهنگی یکی از شاخص های نسبتاً معتبر برای موفقیت در آینده است: منظور از هماهنگی   همان هماهنگی چشم - دست با توپ است. اگر بازیکنی در کلاس چهارم و پنجم و دوره راهنمائی بتواند دریبل با هر دو دست، اجراء دریبل از بین مدافعین با تغییر مسیر و سه گام دست چپ، پس و دریافت توپ را انجام دهد، او در لیاقت حضور در تیم دبیرستان را خواهد داشت. این که تا چه حد بازیکن پیشرفت می کند بستگی به عوامل متعددی دارد اما هماهنگی چشم - دست می تواند تا حد زیادی شاخص معتبری از موفقیت دراز مدت باشد.

مهارت جسمانی بر حسب جایگاه داخل زمین

به جایگاه داخل زمین بازی هندبال کمتر توجه شده است . مربیان به دنبال بازیکنانی هستند که با دروازه آشنا باشند و خوب بازی کنند و بازیکنانی دیگر که بتوانند از دروازه دفاع کنند و گروه سومی که هر دو کار را انجام دهند . صرف نظر از جایگاه داخل زمین، هر مربی به دنبال چالاکی است . مهم نیست که بازیکن ۱۰۰ متر را چقدر سریع می دود بلکه مهم این است که بازیکن چند گام اول را چقدر سریع برمی دارد . کارشناسان اعتقاد دارند که شما باید امیدوار باشید که بازیکن ، گوش شما سریعتر از گوش مقابل  و بازیکن بغل شما سریعتر از بغل های دیگر و بازیکنان ذخیره شما سریع تر از بازیکنان ذخیره تیم دیگر باشند . اگر آنها اینچنین بودند ، شما برنده اید. بازیکنان هندبال را می توان برحسب ویژگی های داخل زمین تقسیم بندی کرد:

الف) بازیکنان وسط که به چالاکی ، مهارت های کنترل توپ و بینش وسیع نیاز دارند . بازیکن وسط باید به اندازه مربی وسعت دید داشته باشد . او باید نسبت به سایر بازیکنان ، کل زمین را ببیند و تصویری کلی از بازی را درک کند . اندازه بدن برای این بازیکن مزیت است ولی ضرورت نیست.

ب) بازیکنانی که در بازی هندبال امروزی به عنوان مدافع محسوب می شوند ویژگی هائی همچون توانائی دفاع در زمین و حرکت به سمت مهاجم برای آنان مهم است ، این بازیکن باید در هنگامی که با بازیکن حریف مواجه می شود ، شوت پرشی او را خنثی کند و حرکات نفوذی بازیکنان حریف را دفاع کند .

ج) بازیکن بغل قدرتمند است. او جامع ترین بازیکن در بین هفت بازیکن است . این بایکن باید پرش کننده خوبی باشد، در دفاع و حمله حضوری مشهود داشته باشد و به عنوان بازیکنی اثر گذار دارای مهارتهای انفرادی در شوت باشد . او باید بتواند به خارج از منطقه حرکت کند و شوت کند و گاه گاهی هم از دفاع نفر به نفر بگریزد تا فضای داخل را برای بازیکنان دیگر خالی نماید.

د) بازیکن روی خط قدرتی است او باید بتواند در بین مدافعان حضوری مستمر و موثر داشته باشد و در دفاع نیز قادر باشد در برابر حریف مقابله کند . مهمتر از همه بازیکن خط زن باید در نقش یک توپ گیرنده برتر در عمق تیم خودی باشد.

هـ) بازیکن گوش که سریعترین بازیکن تیم بوده و یک رکن ضد حمله تیم را تشکیل می دهد. او باید قادر به ربودن توپ در دفاع و یک ضد حمله روی قهار باشد ، نوع پرش ، روش تهاجمی و چگونگی شوت ها ی او با دیگر بازیکنان زمین تفاوت اساسی داشته و مهم ترین خصیصه ای که باید دارا باشد میل به تهاجم و نفوذ و اقدام به شوتهای بیرون محوطه 9 متر از روی دست مدافعان است .

و ) دروازبان بازیکن کلیدی تیم و یکی از مهمترین بازیکنان تیم بوده که نقش موثری در دفاع و چگونگی روش تهاجمی تیم دارد . او باید ضمن داشتن شجاعت و نترسیدن ار توپ ، دارای قدرت بدنی بالا و انعطافی مانند یک زیمناست باشد .

ورزش ژیمناستیک :

سرعت، قدرت چالاکی و انعطاف پذیری ویژگی های جسمانی اساسی مستعدین در ژیمناستیک است. کارشناسان ورزش  عقیده دارند تا سن ۹ تا ۱۰ سالگی می توانید تشخیص دهید که آیا این کودک استعداد جسمانی برای ژیمناست برتر شدن را دارد یا خیر . اما بین سنین ۹ تا ۱۵ سالگی عوامل خارجی متعددی دخیل هستند . شما باید مراقب باشید که مجموع کاملی از ویژگی ها را گردآوری کنید که معرف یک استعداد برتر (عالی) باشد.

قدرت پا:

مربیان برتر ژیمناستیک اعتقاد دارند ، قدرت پا یکی از مهم ترین شاخص های استعداد اولیه است. سه رشته در این ورزش به قدرت پا نیاز دارند و ما نمی دانیم تا زمانی که ژیمناست به سن حداقل هشت یا نه سالگی رسیده ، چطور پاهای او را قوی کنیم .

نگرش:

مجموعه کاملی که بیشتر از ویژگی های جسمانی اهمیت دارد ویژگی های هیجانی فرد است .   مربیان روحیه تهاجمی و شجاعت (نترسی) را نیز به ویژگی های هیجانی مورد نظر اضافه میکنند . مشاهدات نشان داده که این ویژگی ها بیشتر مناسب بازیکنان هندبال است . افرادی که در زمینه ورزش هندبال فعال هستند می دانند روحیه تهاجمی و شجاعت برای یک هندبالیست موفق لازم است.

اندازه بدن:

مجموعه ویژگی ها اندازه بدن را نیز در بر می گیرد . اگر فرد به جای ریز جثه بودن، درشت جثه باشد ، بهتر می تواند حرکات هندبال را اجراء کند . چون در هندبال برخوردهای اجتنانب ناپذیر جزعی جدانشدنی از این ورزش زیبا و پرتحرک بوده و تسلت بر توپ نیز مستلزم داشتن دستانی بزرگ و قدرتمند است .

آزمون های ارزیابی جسمانی

مهارت های جسمانی بازیکنان گروه های سنی در تیم های ملی ایالات متحده مشاهده و   اندازه گیری شده اند. دستورالعمل و یک آزمون از این آزمون ها و نورم های مربوط به آن در بخش آزمون ها آورده شده است و این آزمون ها را می توان بدون تجهیزات پیشرفته اجراء کرد. نتایج مربوط به این آزمون ها نیز با هدف مقایسه آورده شده است. این نتایج نباید توسط والدین یا سایر افرادی که آموزش ندیده هستند به غلط تفسیر شود. میانگین پرش عمودی تیم ملی زیر 18 سال مردان، ۹۸/۲۵ اینچ (۳۴/۶۶ سانتی متر) بود. بالاترین مقدار پرش عمودی تیم ملی ۳۶   اینچ (۴۴/۹۱ سانتی متر) بود. میانگین زمان دویدن چابکی ایلنوس تیم ملی زیر 18 ،1/34 سال،  ثانیه بود. بهترین اجراء در این آزمون ۴۷/۱۳ ثانیه بود

محققین بر روی سه گروه از ویژگی های ورزش های تیمی اتفاق نظر دارند:

راهبردهای جستجوی بصری ، تصمیم گیری و پیش بینی جهت انگیزشی، شوت کردن ، دریبل ،  توان هوازی و توان بی هوازی هشت موردی هستند که در سه طبقه فیزیولوژیکی، روانی و اختصاصی این ورزشها جا می گیرند. این موارد برای ارزیابی بازی مهارتی کلیدی هستند : شوت ، کنترل توپ و دریبل . دریبل عمل حرکت توپ با دست است. کنترل توپ عمل کنترل حرکت سرعت ، جهت توپ حین  دریبل ، به دام انداختن و شوت است. شوت هم عمل پرتاب توپ با دست به سمت دروازه است.

تصمیم گیری ، پیش بینی و مهارت ادراکی ویژگی های مهمی برای ارزیابی تکنیک فردی هستند . در ورزش هندبال ، تصمیم گیری فرآیند تفکر درباره عمل معینی مثل دریبل ، پاس یا شوت و سپس اجرای آن  است. کودکان هفت تا نه ساله می توانند مسائل تصمیم گیری درباره مهارت های ویژه هندبال را از یکدیگر متمایز کنند .پیش بینی یعنی داشتن قوه درک در این مورد که بازبینی هم تیمی یا حریف کجا توپ را می برد و به سمت کجا می دود . توانائی خواندن بازی و پیش بینی تمایلات حریف ویژگی های مهم ورزشکاران مستعد است. وضعیت روانی دومین عاملی است که در فرآیند استعدادیابی برای شناسائی و تجزیه و تحلیل   ویژگی های شخصیتی مورد استفاده قرارل می گیرد . جهت انگیزشی مهم ترین ویژگی روانی در بازی هندبال است که دو بخش تقسیم می شود . وظیفه گرا و من گرا ، جهت انگیزشی وظیفه گرا خاص بازیکنانی است که به این دلیل در بازی هندبال شرکت می کنند که آن را دوست دارند و می خواهند مهارت را یاد بگیرند و آن را بهبود دهند . جهت انگیزش من گرا خاص بازیکنانی است که به منظور بالا بردن عزت نفس یا شرایط اجتماعی در بازی شرکت می کنند. مربیان به دنبال بازیکنانی هستند که راهبردهای کنترل خود را از طریق کنترل توجه ، فشار، انگیختگی، اعتماد به نفس و مواجهه با آشفتگی های مزاحم اجراء اعمال می کنند . آنها بازیکنانی را ترجیح می دهند که وظیفه گرا هستند یعنی بازیکنانی که در مواجهه با شکست صبور هستند ، اخلاق کاری بالائی دارند ، سطح اجرای مطلوب دارند، آموزش پذیرند و در مراحل تکاملی موفق هستند.



  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ